İnsan Kaynakları Politikası

1973'den bugüne

Politikamız Hakkında

Halil Pekdemir Çiftliği şirketlerinde İnsan Kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin ihtiyaçlarına profesyonel yaklaşımla cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Hedeflerini, her şeyden önce, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren Halil Pekdemir Çiftliği Ltd.Şti, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsemektedir.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan şirketlerimizde insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir.

Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Halil Pekdemir Çiftliği Ltd.Şti. insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.

Halil Pekdemir Çiftliği Ltd.Şti.şirketleri tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinlikler dışında, değerlerimizle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır.

Dürüst olmak, iş arkadaşlarını, kurumunu ve grubunu sahiplenmek, sonuç odaklı yaratıcı fikirler üretmek ve yenilikçi çözümler getirebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.

İnsan Kaynakları yönetimi hedefleri ;

– Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,

– Şirketimizi geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlerimize sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı,

– Seçme ve işe almada bölgesel bakış açısı ve profesyonel yaklaşımla şirketimizin geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

– Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;

– Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak; •Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek; •Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

 

İnsan Kaynakları Yönetiminin Öncelikleri:

Şirketlerimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;

Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve şirketlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi;

Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Şirketler içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması İnsan Kaynakları Yönetiminin önceliğidir.